دعوای مطالبه خسارات قراردادی

خسارات ناشی از قرارداد و عقود

دعوای مطالبه خسارات قراردادی و ناشی از قرارداد در محاکم قضایی دادگستری

دعاوی مطالبه خسارات قراردادی

دعوای مطالبه خسارت قراردادی یک دعوای حقوقی ناشی از عدم انجام درست تعهدات در قراردادها است.

قراردادها ممکن است در هر حرفه و یا شغلی میان دو طرف تنظیم و به مورد اجرا گذارده شود.

اما گاه در اثر عدم اجرای درست قرارداد، یک طرف دچار خسارت جدی شده و ممکن است از همان ابتدا مجبور به فسخ قرارداد شود. یا اینکه ممکن است بدنبال طرح دعوای الزام به به انجام تعهد باشد.

یا اینکه تحت شرایطی بخواهد مطالبه ضرر و زیان تخلف از انجام تعهد را دنبال نماید.

با این شرایط مجبور به تقدیم دادخواست به دادگاه گردد و مطالبه خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی را بکند.

مرجع صالح به رسیدگی دعوای ناشی از قرارداد

دعوای مطالبه خسارت ناشی از انعقاد قراردادها معمولاً در دادگاه محل اقامت خوانده، محل انعقاد قرارداد و یا محل اجرای تعهد می تواند مطرح شود.

بنابراین حتماً به محل انعقاد قرارداد در هنگام تنظیم آن توجه و در قرارداد آن را ذکر کنید.

اگر مبلغ خواسته خسارت کمتر از 50 میلیون تومان باشد، شورای حل اختلاف به دعوا رسیدگی میکند و بیشتر از 50 میلیون تومان باشد دادگاه عمومی حقوقی به دعوا رسیدگی میکند.

دعوای مطالبه خسارات قراردادی و خسارات ناشی از قرارداد و عقود منعقده بین طرفین

شرایط مطالبه خسارات ناشی قرارداد

برای مطالبه خسارات ناشی از قرارداد احراز موارد زیر لازم است:

وجود تعهد، ورود ضرر، رابطه سببیت میان عدم انجام تعهد و ورود خسارت ،عدم تاثیر عمل متعهد له در ورود خسارت، قطعی بودن خسارت و مستقیم بودن آن از جمله شرایط مطالبه خسارت می باشند.

بنابراین برای طرح دعوای مطالبه ضرر و زیان قراردادی در دادگاه باید ارکان دعوای مطالبه خسارت وجود داشته باشد. وجود رابطه قراردادی لازم الاجرا، تخلف از تعهدات قراردادی و ورود ضرر مستقیم و وجود رابطه سببیت میان عدم انجام تعهد و ضرر باید برای قاضی محرز شود تا به دعوا رسیدگی کرده و رای صادر کند در غیر این صورت دعوای مطالبه خسارت رد می شود.

مطالبه خسارت قراردادی

خسارت و ضرر و زیان‌های قراردادی همانطور که از نامش نیز مشخص است، برگرفته از قرارداد و عقد منعقد شده میان طرفین می‌باشد.

بدین ترتیب، چنانچه در راستای قراداد تنظیم شده یکی از طرفین از انجام تعهدات خود در قرارداد سرپیچی کند و در همین راستا خسارتی را به دیگری وارد سازد به طرف مقابل دعوا این حق را می‌دهد که از طریق مراجع قضایی، خسارت ناشی از قرارداد را مطالبه نماید.

لازم به ذکر است که برای مطالبه خسارت قراردادی، حتما باید پای یک قرارداد صحیح‌، اصولی و لازم‌الاجرا در میان بوده و همچنین، خسارت وارد آمده به طرف مقابل نیز ناشی از همین قرارداد و عدم انجام تعهدات قراردادی وی باشد.

دعاوی مطالبه خسارات و غرامت

گروه مشاورین حقوقی خسارتی(Khesarati.ir)

مشاوره مالی و حقوقی و وکالت دادگستری در انواع دعاوی مطالبه خسارت و غرامت و دیه

گروه مشاورین حقوقی خسارتی، مجموعه ای متشکل از بهترین مشاوران حقوقی و مالی و وکلای پایه یک دادگستری در تهران میباشند که با بیش از 20 سال سابقه و تجربه تخصصی حرفه ای در انواع دعاوی مطالبه خسارت و غرامت و دیه به مخاطبان مشاوره داده و به صورت صفر تا صد، دعاوی و پرونده های مطالبه خسارت از اشخاص و ارگانها را در مراجع قضایی و اداری پیگیری نموده و به نتیجه مطلوب میرسانند.

خدمات حقوقی ما:

-مشاوره حقوقی و وکالت در دعاوی مطالبه خسارت و غرامت از نهاد ها و سازمان های دولتی

– مشاوره حقوقی و وکالت در دعاوی مطالبه خسارت قراردادی و غیر قراردادی از اشخاص و شرکتها

-مشاوره حقوقی و وکالت در دعاوی مطالبه خسارت و غرامت از انواع شرکتهای بیمه و بیمه نامه های مختلف

-مشاوره حقوقی و وکالت در دعاوی مطالبه خسارت و غرامت پزشکان و بیمارستانها و خسارات پزشکی

-مشاوره حقوقی و وکالت در دعاوی مطالبه خسارت و غرامت و اخذ دیه از انواع خسارات بدنی وارده

-مشاوره حقوقی و وکالت در دعاوی مطالبه خسارت و غرامت بانک ها و شرکت های بورسی

-مشاوره حقوقی و وکالت در دعاوی مطالبه خسارات دادگستری و دادرسی در دعاوی قضایی

-مشاوره حقوقی و وکالت در دعاوی مطالبه خسارات قراردادی قطعی برق و گاز و مخابرات صنایع تولیدی ماده 25

درصورت نیاز به مشاوره حقوقی و کسب اطلاعات بیشتر در مورد پرونده حقوقی خود، با ما تماس بگیرید.

نحوه تماس با ما:

آدرس ما:

 تهران، میدان فاطمی، ابتدای خیابان جویبار، کوچه میرهادی شرقی

شماره موبایل – واتساپ:  

09128421890   (سعید قاسمی)

 09122356369 (محمدرضا عدالتخواه)

آدرس وب سایت:

Khesarati.ir

مطالبه خسارات قراردادی

khesaratkhesaratikhesarati.irانواع خسارات قابل مطالبهانواع خسارت قابل مطالبهانواع خسارت و غرامتانواع دیه و دیاتبهترین مشاور حقوقی دعوای مطالبه خسارتبهترین مشاور حقوقی دعوای مطالبه غرامتبهترین وکیل دعاوی خسارت در تهرانبهترین وکیل دعاوی مطالبه خسارتبهترین وکیل دعوای خسارتبهترین وکیل دعوای مطالبه خسارت در استان تهرانبهترین وکیل مطالبه خسارتتعیین میزان خسارتچگومگی طرح دعوای غرامتچگونگی طرح دعوای خسارتچگونگی طرح دعوای دیهخساراتخسارتخسارت تاخیر تادیهخسارت جسمی، مالی و معنویخسارت قانونی و قراردادیخسارت مادی و معنویخسارت و غرامت و دیهدادخواست مطالبه خسارتدعاوی خسارت و دیهدعاوی خسارت و غرامتدعاوی مطالبه خسارات از بیمه و شرکت های بیمهدعاوی مطالبه خسارتدعاوی مطالبه خسارت از بانک هادعوای مطالبه خسارات پزشکی و از پزشکان و بیمارستان هادعوای مطالبه خسارتدعوای مطالبه خسارت از شهرداریدعوای مطالبه خسارت مالیدیاتدیهسعید قاسمی 09128421890شکایت از بانک هاشکایت از بانک ها جهت اخذ خسارتشکایت از بیمه هاشکایت از شرکت های بورسی و بورس جهت اخذ خسارتشکایت از شرکت های بیمه جهت اخذ خسارتشکایت خساراتشکایت خسارتشکایت دیهشکایت مطالبه خسارتطرح دعوای خسارتطرح دعوای مطالبه خسارتطرح شکایت خسارتطرح شکایت مطالبه خسارتغراماتغرامتغرامت یا جزای نقدیکارشناس حرفه ای دعاوی مطالبه خسارتکارشناسی محاسبه خسارت و غرامتگروه مشاورین حقوقی خسارتیگروه مشاورین مالی و حقوقی خسارتگروه مشاورین مالی و حقوقی خسارتیمحمدرضا عدالتخواه 09122356369مسئولیت قانونیمسئولیت قراردادیمسئولیت قهری یا غیر قراردادیمشاورمشاور حقوقیمشاور مالیمشاوره حقوقیمشاوره حقوقی دعوای مطالبه خسارتمشاوره مالی مطالبه خسارت و غرامتمشاوره و وکالت دعوای مطالبه خسارتمشاورین حقوقی و وکلای دعاوی خسارتمشاورین دعوای مطالبه خسارتمطالبه خساراتمطالبه خسارات بدنی و دیهمطالبه خسارات حمل و نقلمطالبه خسارات دادرسی و هزینه های دادرسی و حق الوکالهمطالبه خسارات قانونی و قهری و غیر قراردادیمطالبه خسارات قراردادی و ناشی از قراردادمطالبه خسارتمطالبه خسارت از اشخاص و شرکت هامطالبه خسارت از بانک هامطالبه خسارت از بیمه هامطالبه خسارت از سازمان های دولتی و موسسات وابسته به دولتمطالبه خسارت از شرکت های دولتی و خصوصیمطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارتمطالبه غراماتنحوه شکایت و مطالبه خسارتنحوه شکایت و مطالبه دیهنحوه شکایت و مطالبه غرامتنحوه طرح دعوای خسارتنحوه طرح دعوای غرامتهزینه دادرسی مطالبه خسارتهزینه های دادرسی مطالبه خسارتوکالت دادگستری در دعاوی خسارت و غرامتوکلای دعوای خسارتوکیلوکیل دادگستریوکیل دادگستری دعوای مطالبه خسارتوکیل دادگستری دعوای مطالبه دیهوکیل دادگستری دعوای مطالبه غرامتوکیل دعاوی مطالبه خسارتوکیل دعوای خسارتوکیل دعوای خسارت در تهرانوکیل دعوای دیهوکیل دعوای غرامتوکیل دعوای مطالبه خسارتوکیل شکایت از شرکت های بیمهوکیل شکایت از شرکت های دولتی و خصوصیوکیل شکایت از شهرداریوکیل شکایت خسارتوکیل شکایت غرامتوکیل مطالبه خسارت

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *