دعوای مطالبه خسارت پزشکی

دعوای مطالبه خسارت از پزشکان بخاطر قصور پزشکی در دادگستری

طرح دعاوی مطالبه خسارات پزشکی از پزشکان و بیمارستان ها

قصور و خطای پزشکی

بسیار اتفاق افتاده که برای بیماران در هنگام معاینه یا عمل جراحی توسط پزشکان و بیمارسستانها، ممکن است پزشکی مرتکب قصور پزشکی شده و در نتیجه به بیمار آسیب رسانده باشد. از بابت آسیب وارده به بیمار که منجر به طرح پرونده کیفری شکایت از پزشک خاطی و مقصر را در پی میدارد، بیمار نسبت به  مطالبه خسارت از پزشک نیز مدعی و خود را ذیحق میداند.

مطالبه خسارت از پزشک به دو دسته تقسیم میشود:

۱) تعیین خسارت وارده بر بیمار در نتیجه رفتار پزشک در قالب دیه یا ارش که تعیین درصد آن توسط کمیسیون نظام پزشکی انجام میشود.

۲) مطالبه مبلغی بیشتر از دیه تعیین شده تحت عنوان هزینه درمان مجدد و رفع عارضه بوجود آمده که در نتیجه اشتباه پزشک میباشد.

مسئولیت قانونی پزشکان

مطابق مواد ۱ الی ۳ قانون مسئولیت مدنی، هرکس بدون مجوز قانونی، به جان یا مال دیگری خسارت و آسیب وارد سازد،

به موجب دادخواست مطالبه خسارت از پزشک، وی به جبران خسارت مادی و معنوی محکوم خواهد شد.

مراجع دادرسی رسیدگی به تخلفات و قصور و جرایم پزشکی و شکایت از پزشکان

مرجع صالح حقوقی جهت شکایت از پزشکان و بیمارستان ها

اگر چنانچه خواسته دعوای حقوقی و مبلغ مورد مطالبه شما در دادخواست مطالبه خسارت از پزشک کمتر از 50 میلیون تومان باشد، حسب مورد شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی و چنانچه مبلغ مذکور یعنی خسارت مورد مطالبه از پزشک بیش از 50 میلیون تومان باشد، دادگاه عمومی حقوقی صالح به رسیدگی و انشا حکم میباشد.

پس مبلغ خواسته خسارت در دادخواست میباشد که مرجع صالح قضایی را در رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت پزشکی، مشخص میکند.

مراجع دادرسی رسیدگی به تخلفات پزشکی در سازمان نظام پزشکی

مجازات های انتظامی پزشکان

دادسرای انتظامی نظام پزشکی

دادسرای انتظامی در معیت هیأت‌های بدوی انتظامی تشکیل می‌شود و عهده‌دار تحقیق و کشف تخلفات و تعقیب متخلفین و اقامه شکایت انتظامی در هیأت‌های بدوی انتظامی در حدود قوانین و مقررات پزشکی اعم از تصویب‌نامه‌ها، آیین نامه ها، مصوبات شورای عالی، دستورالعمل‌ها و نظامات معین می‌باشد.

هیئت بدوی انتظامی نظام پزشکی

پس از تحقیق و کشف تخلفات‌ صنفی‌ و حرفه‌ای‌ شاغلین‌ حرف‌ پزشکی‌ توسط دادسرای انتظامی نظام پزشکی، هیات بدوی انتظامی وارد رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرفه‌های پزشکی خواهد شد.

هیأت بدوی انتظامی نظام پزشکی مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرفه‌های پزشکی در هر شهرستان است که‌ از طرف‌ دادسرای‌ انتظامی‌ طبق‌ آیین‌ دادرسی‌ ارجاع‌ می‌گردد و به تعیین‌ مجازات‌های‌ انتظامی‌ مناسب‌ برای‌ آنها اقدام می‌کند.

هیئت تجدیدنظر انتظامی نظام پزشکی

هیأت تجدید نظر انتظامی نظام پزشکی به‌ منظور رسیدگی‌ مجدد و تجدیدنظرخواهی به‌ پرونده‌هایی‌ است که‌ پس‌ از صدور رأی‌ هیأت‌های‌ بدوی‌ انتظامی‌ مورد اعتراض‌ هر یک‌ از طرفین‌ قرار گیرد، تشکیل شده است.

هیئت عالی انتظامی نظام پزشکی

هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی بعنوان یک مرجع دادرسی عالی به‌ منظور رسیدگی‌ به‌ اعتراضات‌ و شکایات‌ اشخاص‌ (حقیقی‌- حقوقی‌) از طرز کار هیأت‌های‌ بدوی‌ و تجدیدنظر انتظامی‌، نظارت‌ عالیه‌ بر کار هیأت‌های‌ بدوی‌ و تجدیدنظر انتظامی‌ و ایجاد هماهنگی‌ بین‌ آن‌ها و تجدیدنظر در احکام‌ صادره‌ از سوی‌ هیأت‌های‌ تجدیدنظر انتظامی‌ تشکیل شده است.

دعاوی مطالبه خسارات و غرامت

گروه مشاورین حقوقی خسارتی(Khesarati.ir)

مشاوره مالی و حقوقی و وکالت دادگستری در انواع دعاوی مطالبه خسارت و غرامت و دیه

گروه مشاورین حقوقی خسارتی، مجموعه ای متشکل از بهترین مشاوران حقوقی و مالی و وکلای پایه یک دادگستری در تهران میباشند که با بیش از 20 سال سابقه و تجربه تخصصی حرفه ای در انواع دعاوی مطالبه خسارت و غرامت و دیه به مخاطبان مشاوره داده و به صورت صفر تا صد، دعاوی و پرونده های مطالبه خسارت از اشخاص و ارگانها را در مراجع قضایی و اداری پیگیری نموده و به نتیجه مطلوب میرسانند.

خدمات حقوقی ما:

-مشاوره حقوقی و وکالت در دعاوی مطالبه خسارت و غرامت از نهاد ها و سازمان های دولتی

– مشاوره حقوقی و وکالت در دعاوی مطالبه خسارت قراردادی و غیر قراردادی از اشخاص و شرکتها

-مشاوره حقوقی و وکالت در دعاوی مطالبه خسارت و غرامت از انواع شرکتهای بیمه و بیمه نامه های مختلف

-مشاوره حقوقی و وکالت در دعاوی مطالبه خسارت و غرامت پزشکان و بیمارستانها و خسارات پزشکی

-مشاوره حقوقی و وکالت در دعاوی مطالبه خسارت و غرامت و اخذ دیه از انواع خسارات بدنی وارده

-مشاوره حقوقی و وکالت در دعاوی مطالبه خسارت و غرامت بانک ها و شرکت های بورسی

-مشاوره حقوقی و وکالت در دعاوی مطالبه خسارات دادگستری و دادرسی در دعاوی قضایی

-مشاوره حقوقی و وکالت در دعاوی مطالبه خسارات قراردادی قطعی برق و گاز و مخابرات صنایع تولیدی ماده 25

درصورت نیاز به مشاوره حقوقی و کسب اطلاعات بیشتر در مورد پرونده حقوقی خود، با ما تماس بگیرید.

نحوه تماس با ما:

آدرس ما:

 تهران، میدان فاطمی، ابتدای خیابان جویبار، کوچه میرهادی شرقی

شماره موبایل – واتساپ:  

09128421890   (سعید قاسمی)

 09122356369 (محمدرضا عدالتخواه)

آدرس وب سایت:

Khesarati.ir

مطالبه خسارات پزشکی و بیمارستان ها

khesaratkhesaratikhesarati.irانواع خسارات قابل مطالبهانواع خسارت قابل مطالبهانواع خسارت و غرامتانواع دیه و دیاتبهترین مشاور حقوقی دعوای مطالبه خسارتبهترین مشاور حقوقی دعوای مطالبه غرامتبهترین وکیل دعاوی خسارت در تهرانبهترین وکیل دعاوی مطالبه خسارتبهترین وکیل دعوای خسارتبهترین وکیل دعوای مطالبه خسارت در استان تهرانبهترین وکیل مطالبه خسارتتعیین میزان خسارتچگومگی طرح دعوای غرامتچگونگی طرح دعوای خسارتچگونگی طرح دعوای دیهخساراتخسارتخسارت تاخیر تادیهخسارت جسمی، مالی و معنویخسارت قانونی و قراردادیخسارت مادی و معنویخسارت و غرامت و دیهدادخواست مطالبه خسارتدعاوی خسارت و دیهدعاوی خسارت و غرامتدعاوی مطالبه خسارات از بیمه و شرکت های بیمهدعاوی مطالبه خسارتدعاوی مطالبه خسارت از بانک هادعوای مطالبه خسارات پزشکی و از پزشکان و بیمارستان هادعوای مطالبه خسارتدعوای مطالبه خسارت از شهرداریدعوای مطالبه خسارت مالیدیاتدیهسعید قاسمی 09128421890شکایت از بانک هاشکایت از بانک ها جهت اخذ خسارتشکایت از بیمه هاشکایت از شرکت های بورسی و بورس جهت اخذ خسارتشکایت از شرکت های بیمه جهت اخذ خسارتشکایت خساراتشکایت خسارتشکایت دیهشکایت مطالبه خسارتطرح دعوای خسارتطرح دعوای مطالبه خسارتطرح شکایت خسارتطرح شکایت مطالبه خسارتغراماتغرامتغرامت یا جزای نقدیکارشناس حرفه ای دعاوی مطالبه خسارتکارشناسی محاسبه خسارت و غرامتگروه مشاورین حقوقی خسارتیگروه مشاورین مالی و حقوقی خسارتگروه مشاورین مالی و حقوقی خسارتیمحمدرضا عدالتخواه 09122356369مسئولیت قانونیمسئولیت قراردادیمسئولیت قهری یا غیر قراردادیمشاورمشاور حقوقیمشاور مالیمشاوره حقوقیمشاوره حقوقی دعوای مطالبه خسارتمشاوره مالی مطالبه خسارت و غرامتمشاوره و وکالت دعوای مطالبه خسارتمشاورین حقوقی و وکلای دعاوی خسارتمشاورین دعوای مطالبه خسارتمطالبه خساراتمطالبه خسارات بدنی و دیهمطالبه خسارات حمل و نقلمطالبه خسارات دادرسی و هزینه های دادرسی و حق الوکالهمطالبه خسارات قانونی و قهری و غیر قراردادیمطالبه خسارات قراردادی و ناشی از قراردادمطالبه خسارتمطالبه خسارت از اشخاص و شرکت هامطالبه خسارت از بانک هامطالبه خسارت از بیمه هامطالبه خسارت از سازمان های دولتی و موسسات وابسته به دولتمطالبه خسارت از شرکت های دولتی و خصوصیمطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارتمطالبه غراماتنحوه شکایت و مطالبه خسارتنحوه شکایت و مطالبه دیهنحوه شکایت و مطالبه غرامتنحوه طرح دعوای خسارتنحوه طرح دعوای غرامتهزینه دادرسی مطالبه خسارتهزینه های دادرسی مطالبه خسارتوکالت دادگستری در دعاوی خسارت و غرامتوکلای دعوای خسارتوکیلوکیل دادگستریوکیل دادگستری دعوای مطالبه خسارتوکیل دادگستری دعوای مطالبه دیهوکیل دادگستری دعوای مطالبه غرامتوکیل دعاوی مطالبه خسارتوکیل دعوای خسارتوکیل دعوای خسارت در تهرانوکیل دعوای دیهوکیل دعوای غرامتوکیل دعوای مطالبه خسارتوکیل شکایت از شرکت های بیمهوکیل شکایت از شرکت های دولتی و خصوصیوکیل شکایت از شهرداریوکیل شکایت خسارتوکیل شکایت غرامتوکیل مطالبه خسارت

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *