مطالبه خسارت از شهرداری

دعوای مطالبه خسارت از شهرداری ها در دادگستری

دعوای مطالبه خسارت از شهرداری ها و موسسات وابسته به شهرداری ها

دعوای مطالبه خسارت از شهرداری ها در محاکم قضایی دادگستری

اشخاص(افراد و شرکت های) زیان دیده از شهرداری می توانند برای جبران خسارت وارد شده در محاکم قضایی طرح دعوا کنند.

شهرداری یک سازمان غیر انتفاعی و مردمی است که با مجوز دولت و امکانات مردمی، اداره و مسئولیت و مدیریت شهری را به عهده گرفته است.

از وظایف شهرداری در این راستا می توان به اداره ی تاسیسات عمومی و وضع و اجرای نظارت شهری و نیازمندی های مشترک محلی اشاره کرد.

اشخاصی که شهرداری به آنها خسارتی وارد کرده است، میتوانند بر علیه شهرداری در محاکم قضایی شکایت کرده و خسارت بگیرند.

لازم الاجرا بودن قراردادها و تعهدات شهرداری ها

شهرداری ها می توانند اقدام به تنظیم قرارداد و تعهد مالی کند و همچنین می تواند خود عهده دار انجام آن باشد.

طبیعی است که هر قرارداد و تعهد مالی شهرداری با توجه به لازم الایفا (یعنی باید به آن عهد وفا شود) و همین طور لازم الاجرا بودن نسبت به شهرداری، موظف به انجام آن است و باید در زمان مقتضی آن را بپردازد.

دادگاه صالح دعوای خسارت علیه شهرداری


دادگاه صالح جهت طرح دعوای خسارت علیه شهرداری طبق قواعد عام قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه عمومی اقامتگاه خوانده یعنی حوزه ی قضایی محل وقوع شهرداری است که البته اگر خسارت تقویمی خواهان تا 50 میلیون تومان برآورد شود در این صورت شورای حل اختلاف محل صالح به رسیدگی است.

مسئولیت  شهرداری به سبب اقدامات کارمندان

چنانچه کارمندان شهرداری یا موسسات وابسته به آنان در حین انجام وظیفه، عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی، خسارتی را به اشخاص وارد نمایند، شخصا مسئول جبران خسارت وارده می باشد؛ چنانچه این خسارت به سبب عمل آنان نباشد و نقص وسایل ادارات و موسسات سبب ورود خسارت گردد در این صورت شهرداری مسئول جبران  ضرر و زیان می باشد.

حال اگر تقصیر کارمند و نقص وسایل اداری به صورت تواما سبب ورود خسارت به اشخاص را فراهم کرده باشد، هر دو  مسئول جبران ضرر و زیان می باشند و مسئولیت هر دو بصورت تضامنی میباشد و بابت جبران کل خسارت به هر کدام از آنها یا یکی از آنها میتوان رجوع کرد.

الزام شهرداری به انجام  تعهدات مالی 

هنگامی که تعهد شهرداری به تعهدات مالی محرز شد، شهردای موظف خواهد بود، آن را ایفا کند و در صورت دیرکرد در اجرای تعهدات خود، مکلف است خسارات وارده را مطابق قانون بپردازد

و در صورتی که طلبکار به دادگاه مراجعه کند و حکم محکومیت شهرداری را اخذ نماید و باز شهرداری  از اجرای رای محکومیت خود اجتناب نماید ، می توان به وسیله ی توقیف اموال و وجوهی که به شهرداری تعلق دارد، نسبت به وصول تعهدات مالی شهرداری اقدام کرد،

ولی در مورد وصول تعهدات مالی شهرداری، مطابق قانون خاص شرایطی وجود دارد که بعد از احراز آن شرایط، از طریق توقیف و تامین قابل وصول خواهد بود .

توقیف اموال شهرداری

اگر شهرداری از اجرای تعهدات خود خودداری کند، زمانی می توان نسبت به توقیف و تامین اموال و وجوه شهرداری اقدام نمود که منجر به صدور حکم قطعی از دادگاه بشود و در غیر این صورت نمی توان اقدام به توقیف کرد.

لازم به ذکر است که با توجه به این که شهرداری به عنوان یک شخصیت حقوقی، می تواند دارای وجوه و اموال منقول و غیر منقول اعم از این که در بانک ها و یا در تصرف شهرداری ها و یا به صورت ضمانت نامه به نام شهرداری باشد.

دعاوی مطالبه خسارات و غرامت

در صورتی که با شهرداری محل خود به مشکل برخورد کرده اید و شهرداری، خسارتی را به شما یا اموال و املاک شما وارد کرده است، با وکلای حرفه ای مطالبه خسارت از شهرداری، بر علیه شهرداری در دادگاه صالح اقدام قضایی و شکایت انجام دهید و با ما تماس بگیرید.

گروه مشاورین حقوقی خسارتی(Khesarati.ir)

مشاوره مالی و حقوقی و وکالت دادگستری در انواع دعاوی مطالبه خسارت و غرامت و دیه

گروه مشاورین حقوقی خسارتی، مجموعه ای متشکل از بهترین مشاوران حقوقی و مالی و وکلای پایه یک دادگستری در تهران میباشند که با بیش از 20 سال سابقه و تجربه تخصصی حرفه ای در انواع دعاوی مطالبه خسارت و غرامت و دیه به مخاطبان مشاوره داده و به صورت صفر تا صد، دعاوی و پرونده های مطالبه خسارت از اشخاص و ارگانها را در مراجع قضایی و اداری پیگیری نموده و به نتیجه مطلوب میرسانند.

خدمات حقوقی ما:

-مشاوره حقوقی و وکالت در دعاوی مطالبه خسارت و غرامت از نهاد ها و سازمان های دولتی

– مشاوره حقوقی و وکالت در دعاوی مطالبه خسارت قراردادی و غیر قراردادی از اشخاص و شرکتها

-مشاوره حقوقی و وکالت در دعاوی مطالبه خسارت و غرامت از انواع شرکتهای بیمه و بیمه نامه های مختلف

-مشاوره حقوقی و وکالت در دعاوی مطالبه خسارت و غرامت پزشکان و بیمارستانها و خسارات پزشکی

-مشاوره حقوقی و وکالت در دعاوی مطالبه خسارت و غرامت و اخذ دیه از انواع خسارات بدنی وارده

-مشاوره حقوقی و وکالت در دعاوی مطالبه خسارت و غرامت بانک ها و شرکت های بورسی

-مشاوره حقوقی و وکالت در دعاوی مطالبه خسارات دادگستری و دادرسی در دعاوی قضایی

-مشاوره حقوقی و وکالت در دعاوی مطالبه خسارات قراردادی قطعی برق و گاز و مخابرات صنایع تولیدی ماده 25

درصورت نیاز به مشاوره حقوقی و کسب اطلاعات بیشتر در مورد پرونده حقوقی خود، با ما تماس بگیرید.

نحوه تماس با ما:

آدرس ما:

 تهران، میدان فاطمی، ابتدای خیابان جویبار، کوچه میرهادی شرقی

شماره موبایل – واتساپ:  

09128421890   (سعید قاسمی)

 09122356369 (محمدرضا عدالتخواه)

آدرس وب سایت:

Khesarati.ir

مطالبه خسارت از شهرداری ها

khesaratkhesaratikhesarati.irانواع خسارات قابل مطالبهانواع خسارت قابل مطالبهانواع خسارت و غرامتانواع دیه و دیاتبهترین مشاور حقوقی دعوای مطالبه خسارتبهترین مشاور حقوقی دعوای مطالبه غرامتبهترین وکیل دعاوی خسارت در تهرانبهترین وکیل دعاوی مطالبه خسارتبهترین وکیل دعوای خسارتبهترین وکیل دعوای مطالبه خسارت در استان تهرانبهترین وکیل مطالبه خسارتتعیین میزان خسارتچگومگی طرح دعوای غرامتچگونگی طرح دعوای خسارتچگونگی طرح دعوای دیهخساراتخسارتخسارت تاخیر تادیهخسارت جسمی، مالی و معنویخسارت قانونی و قراردادیخسارت مادی و معنویخسارت و غرامت و دیهدادخواست مطالبه خسارتدعاوی خسارت و دیهدعاوی خسارت و غرامتدعاوی مطالبه خسارات از بیمه و شرکت های بیمهدعاوی مطالبه خسارتدعاوی مطالبه خسارت از بانک هادعوای مطالبه خسارات پزشکی و از پزشکان و بیمارستان هادعوای مطالبه خسارتدعوای مطالبه خسارت از شهرداریدعوای مطالبه خسارت مالیدیاتدیهسعید قاسمی 09128421890شکایت از بانک هاشکایت از بانک ها جهت اخذ خسارتشکایت از بیمه هاشکایت از شرکت های بورسی و بورس جهت اخذ خسارتشکایت از شرکت های بیمه جهت اخذ خسارتشکایت خساراتشکایت خسارتشکایت دیهشکایت مطالبه خسارتطرح دعوای خسارتطرح دعوای مطالبه خسارتطرح شکایت خسارتطرح شکایت مطالبه خسارتغراماتغرامتغرامت یا جزای نقدیکارشناس حرفه ای دعاوی مطالبه خسارتکارشناسی محاسبه خسارت و غرامتگروه مشاورین حقوقی خسارتیگروه مشاورین مالی و حقوقی خسارتگروه مشاورین مالی و حقوقی خسارتیمحمدرضا عدالتخواه 09122356369مسئولیت قانونیمسئولیت قراردادیمسئولیت قهری یا غیر قراردادیمشاورمشاور حقوقیمشاور مالیمشاوره حقوقیمشاوره حقوقی دعوای مطالبه خسارتمشاوره مالی مطالبه خسارت و غرامتمشاوره و وکالت دعوای مطالبه خسارتمشاورین حقوقی و وکلای دعاوی خسارتمشاورین دعوای مطالبه خسارتمطالبه خساراتمطالبه خسارات بدنی و دیهمطالبه خسارات حمل و نقلمطالبه خسارات دادرسی و هزینه های دادرسی و حق الوکالهمطالبه خسارات قانونی و قهری و غیر قراردادیمطالبه خسارات قراردادی و ناشی از قراردادمطالبه خسارتمطالبه خسارت از اشخاص و شرکت هامطالبه خسارت از بانک هامطالبه خسارت از بیمه هامطالبه خسارت از سازمان های دولتی و موسسات وابسته به دولتمطالبه خسارت از شرکت های دولتی و خصوصیمطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارتمطالبه غراماتنحوه شکایت و مطالبه خسارتنحوه شکایت و مطالبه دیهنحوه شکایت و مطالبه غرامتنحوه طرح دعوای خسارتنحوه طرح دعوای غرامتهزینه دادرسی مطالبه خسارتهزینه های دادرسی مطالبه خسارتوکالت دادگستری در دعاوی خسارت و غرامتوکلای دعوای خسارتوکیلوکیل دادگستریوکیل دادگستری دعوای مطالبه خسارتوکیل دادگستری دعوای مطالبه دیهوکیل دادگستری دعوای مطالبه غرامتوکیل دعاوی مطالبه خسارتوکیل دعوای خسارتوکیل دعوای خسارت در تهرانوکیل دعوای دیهوکیل دعوای غرامتوکیل دعوای مطالبه خسارتوکیل شکایت از شرکت های بیمهوکیل شکایت از شرکت های دولتی و خصوصیوکیل شکایت از شهرداریوکیل شکایت خسارتوکیل شکایت غرامتوکیل مطالبه خسارت

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *