از شخصی که به ما خسارت و صدمه مالی یا جانی وارد کرده، چگونه در دادگستری شکایت بکنیم و بتوانیم خسارت یا غرامت یا دیه بگیریم؟

دعوای مطالبه خسارت و غرامت بر علیه اشخاص در دادگستری توسط وکیل حرفه ای دعاوی مطالبه خسارت

یکی از مسائل و مشکلاتی که در جامعه و میان اشخاص و شرکت های به وفور به چشم میخورد، خسارات و صدماتی است که اشخاص به یکدیگر طی قرارداد یا خارج از قرارداد وارد میکنند و اشخاص خسارت دیده بعنوان طرف مقابل بدنبال مطالبه این خسارت و عدم انجام تعهدات بر میخزند و در سیستم دادگستری طرح و اقامه دعوا می کنند.

ما 2 نوع اصلی خسارت داریم که مردم با آنها مواجه هستند

یکدسته خسارات ناشی از قرارداد ها و عقود بین طرفین میباشد که بعلت عدم انجام تعهدات بین طرفین قرارداد ایجاد میشود

و دسته دیگر خسارات بدون قرارداد میباشد که هیچ گونه عقد و قراردای بین طرفین وجود ندارد ولی یک طرف به طرف دیگر خسارت و صدمه ای وارد کرده که طرف مقابل بدنبال جبران و مطالبه آن خسارت از طرف دیگر و وارد کننده خسارت میباشد

دعوای مطالبه خسارت که در نتیجه مسئولیت مدنی برای اشخاص به وجود می‌آید در معنای وسیع، گاه به واسطه‌ قرار‌داد برای اشخاص ایجاد می‌شود که به الزامات ناشی از عقد یا مسئولیت قرار‌دادی معروف است

و گاه بدون اینکه قرار‌دادی بین اشخاص وجود داشته باشد، یک شخص در مقابل شخص دیگر مسئولیت پیدا می‌کند. این شخص ملزم می‌شود که خساراتی را که وارد کرده است، جبران کند که به آن الزامات خارج از قرار‌داد یا ضمان قهری گفته می‌شود.

خسارت قراردادی و خسارت قهری

دعوای مطالبه خسارت اعم از خسارت و ضرر و زیان قهری (قانونی) یا قراردادی است. حق طرح دعوای مطالبه خسارت در نتیجه مسئولیت مدنی برای اشخاص به وجود می آید که مبنای آن یکی از موارد زیر می باشد هر کدام را جداگانه توضیح و توصیف خواهیم کرد:

۱- الزامات ناشی از عقد یا مسئولیت قراردادی که ریشه در قرارداد دارند

۲- الزامات خارج از قرارداد یا مسئولیت قهری که ریشه در قانون دارند

ارکان مسئولیت قراردادی

۱-تعهد
۲-عدم انجام تعهد
۳-سبب ورود خسارت
۴-الزام ناشی از قرارداد
دعوای مطالبه خسارات ناشی از قرارداد و عقود و مطالبه خسارت

دعوای مطالبه خسارت

به تکلیف قانون، هرکس بدون مجوز عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به‌موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود خواهد بود

و همچنین است در صورتی که مسئولیت یا تعهدی به شخص سپرده شده باشد؛ لیکن وی آن را انجام نداده یا تأخیر در انجام آن داشته باشد.

در مواردی نیز ممکن است شخص با ارتکاب رفتار مجرمانه‌ای مسبب ضرر و زیان به مجنی علیه یا ثالث باشد در این صورت شخص زیان‌دیده به‌عنوان «مدعی خصوصی» می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را در دادگاه صالح مطالبه کند.

ارکان دعوای مطالبه خسارت و ضرر و زیان قراردادی(ناشی از قرارداد)

هر دعوایی برای آنکه در محاکم قابل رسیدگی باشد باید ارکان خاص خود را داشته باشد

دعوای مطالبه ضرر و زیان قراردادی نیز ارکان مخصوص به خود را دارد که عبارتند از:

۱. احراز وجود رابطه قراردادی لازم‌الاجرا و نافذ

۲. احراز تخلف از تعهدات قراردادی توسط یکی از طرفین قرارداد

۳. ورود ضرر مستقیم و غیرقابل پیش‌بینی

۴. احراز وجود رابطه سببیت میان تخلف قراردادی و ضرر وارده

بعد از طرح دعوا دادگاه ارکان فوق را بررسی می‌کند و ممکن است حکم بر بی‌حقی خواهان یا رد دعوی و غیره بدهد.

طرح دعوای مطالبه خسارت

  طرح دعوای مطالبه خسارت یکی از آثار قرارداد اجرای آن توسط متعهد است؛ به طوریکه اگر متعهد در انجام آن تأخیر کند، یا آن را انجام ندهد، ملزم است خسارت وارد بر متعهدله را جبران کند.

در صورتیکه مدت مقرر برای اجرای حکم تعهد منقضی شود یا متعهد له اجرای آن را مطالبه کند و متعهد در عدم اجرای تعهد مقصر باشد، همچنین در صورتی که مانعی که در راه اجرای تعهد وجود داشته است، عادتاً قابل پیش بینی باشد و بر اثر عدم انجام تعهد به متعهد له خسارت وارد شده باشد، متعهد له می‌تواند دعوی حقوقی مطالبه خسارت را طرح کند.

به لحاظ قانون در چه مواردی خسارت قابل مطالبه می باشد؟

واژه خسارت به معنای طلب خواستن نسبت به وجود یک زیان است، زمانی که شخص یک رفتار زیان آور از خود بروز دهد، مرتکب جرم می شود و به رفتار مجرمانه نام می گیرد، این ضرر می تواند علاوه بر یک شخص، شخص ثالث را نیز تهدید نماید،

در واقع ضرری که متحمل شخص زیان دیده شده باشد، وی را به یک مدعی خصوصی تبدیل می کند و می تواند آن زیان را به صورت ممکن الحصول از مجرم مطالبه نماید، مطالبه از مجرم، مطالبه از خوانده ناشی از جرم است که جبران زیان را به صورت مادی یا معنوی متناسب با واقعه رخ داده باید پرداخت نماید.

لازم به ذکر است، مطالبه و درخواست آن باید با اثبات جرم صورت گیرد، در واقع شرایط مطالبه خسارت بایستی توسط مدعی خصوصی آن یعنی خواهان دادخواست به اثبات برسد، این شرایط بر اساس منافع ممکن الحصول با تعهد یا مسئول حادثه یا جنایت قابل پیگیری می باشد، بنابر این موضوع دادخواست مطالبه باید از سوی خواهان ثابت شده و از خوانده دریافت گردد.

تعیین میزان خسارد وارده در دعوای مطالبه خسارت

تعیین میزان خسارت وارده

در این خصوص ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مقرر می‌دارد:

«دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد جبران زیان را به صورت مستمری نمی‌شود تعیین کرد مگر آن‌که مدیون تأمین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آنکه قانون آن را تجویز نماید.»

و همچنین مقنن در ماده ۴۴۹ ق.م.ا. اشعار می‌دارد که: «… دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی‌علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدّر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می‌کند…»

طرح دعوا و مطالبه خسارارت ناشی از قرارداد و عقود

در صورتی که با فرد یا شرکتی قراردادی را منعقد و امضا نموده اید و متوجه شده اید که طرف مقابل شما به تعهدات و مسئولیت های قراردادی خود پایبند نیست و با عدم انجام آنها و انجام فعل یا ترک فعل غیر قانونی به شما خسارت و صدمه ای وارد میکند، میتوانید بر علیه وی در دادگستری شکایت کرده و مطالبه خسارت بکنید.

دعاوی مطالبه خسارات و غرامت

در صورتی که شخص یا شرکتی به شما صدمه و خسارتی وارد کرده است و بدنبال شکایت و مطالبه خسارت بر علیه وی در دادگستری میباشد و نیاز به یک مشاور حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری متخصص و حرفه ای در زمینه دعاوی مطالبه خسارت و غرامت دارید، با ما تماس بگیرید.

گروه مشاورین حقوقی خسارتی(Khesarati.ir)

دعاوی مطالبه خسارت و غرامت توسط وکلای پایه یک دادگستری

مشاوره مالی و حقوقی و وکالت دادگستری در انواع دعاوی مطالبه خسارت و غرامت و دیه

گروه مشاورین حقوقی خسارتی، مجموعه ای متشکل از بهترین مشاوران حقوقی و مالی و وکلای پایه یک دادگستری در تهران میباشند که با بیش از 20 سال سابقه و تجربه تخصصی حرفه ای در انواع دعاوی مطالبه خسارت و غرامت و دیه به مخاطبان مشاوره داده و به صورت صفر تا صد، دعاوی و پرونده های مطالبه خسارت از اشخاص و ارگانها را در مراجع قضایی و اداری پیگیری نموده و به نتیجه مطلوب میرسانند.

خدمات حقوقی ما:

-مشاوره حقوقی و وکالت در دعاوی مطالبه خسارت و غرامت از نهاد ها و سازمان های دولتی

– مشاوره حقوقی و وکالت در دعاوی مطالبه خسارت قراردادی و غیر قراردادی از اشخاص و شرکتها

-مشاوره حقوقی و وکالت در دعاوی مطالبه خسارت و غرامت از انواع شرکتهای بیمه و بیمه نامه های مختلف

-مشاوره حقوقی و وکالت در دعاوی مطالبه خسارت و غرامت پزشکان و بیمارستانها و خسارات پزشکی

-مشاوره حقوقی و وکالت در دعاوی مطالبه خسارت و غرامت و اخذ دیه از انواع خسارات بدنی وارده

-مشاوره حقوقی و وکالت در دعاوی مطالبه خسارت و غرامت بانک ها و شرکت های بورسی

-مشاوره حقوقی و وکالت در دعاوی مطالبه خسارات دادگستری و دادرسی در دعاوی قضایی

-مشاوره حقوقی و وکالت در دعاوی مطالبه خسارات قراردادی قطعی برق و گاز و مخابرات صنایع تولیدی ماده 25

درصورت نیاز به مشاوره حقوقی و کسب اطلاعات بیشتر در مورد پرونده حقوقی خود، با ما تماس بگیرید.

نحوه تماس با ما:

آدرس ما:

 تهران، میدان فاطمی، ابتدای خیابان جویبار، کوچه میرهادی شرقی

شماره موبایل – واتساپ:  

09128421890   (سعید قاسمی)

 09122356369 (محمدرضا عدالتخواه)

آدرس وب سایت:

Khesarati.ir

دعاوی مطالبه خسارت

khesaratkhesaratikhesarati.irانواع خسارات قابل مطالبهانواع خسارت قابل مطالبهانواع خسارت و غرامتانواع دیه و دیاتبهترین مشاور حقوقی دعوای مطالبه خسارتبهترین مشاور حقوقی دعوای مطالبه غرامتبهترین وکیل دعاوی خسارت در تهرانبهترین وکیل دعاوی مطالبه خسارتبهترین وکیل دعوای خسارتبهترین وکیل دعوای مطالبه خسارت در استان تهرانبهترین وکیل مطالبه خسارتتعیین میزان خسارتچگومگی طرح دعوای غرامتچگونگی طرح دعوای خسارتچگونگی طرح دعوای دیهخساراتخسارتخسارت تاخیر تادیهخسارت جسمی، مالی و معنویخسارت قانونی و قراردادیخسارت مادی و معنویخسارت و غرامت و دیهدادخواست مطالبه خسارتدعاوی خسارت و دیهدعاوی خسارت و غرامتدعاوی مطالبه خسارات از بیمه و شرکت های بیمهدعاوی مطالبه خسارتدعاوی مطالبه خسارت از بانک هادعوای مطالبه خسارات پزشکی و از پزشکان و بیمارستان هادعوای مطالبه خسارتدعوای مطالبه خسارت از شهرداریدعوای مطالبه خسارت مالیدیاتدیهسعید قاسمی 09128421890شکایت از بانک هاشکایت از بانک ها جهت اخذ خسارتشکایت از بیمه هاشکایت از شرکت های بورسی و بورس جهت اخذ خسارتشکایت از شرکت های بیمه جهت اخذ خسارتشکایت خساراتشکایت خسارتشکایت دیهشکایت مطالبه خسارتطرح دعوای خسارتطرح دعوای مطالبه خسارتطرح شکایت خسارتطرح شکایت مطالبه خسارتغراماتغرامتغرامت یا جزای نقدیکارشناس حرفه ای دعاوی مطالبه خسارتکارشناسی محاسبه خسارت و غرامتگروه مشاورین حقوقی خسارتیگروه مشاورین مالی و حقوقی خسارتگروه مشاورین مالی و حقوقی خسارتیمحمدرضا عدالتخواه 09122356369مسئولیت قانونیمسئولیت قراردادیمسئولیت قهری یا غیر قراردادیمشاورمشاور حقوقیمشاور مالیمشاوره حقوقیمشاوره حقوقی دعوای مطالبه خسارتمشاوره مالی مطالبه خسارت و غرامتمشاوره و وکالت دعوای مطالبه خسارتمشاورین حقوقی و وکلای دعاوی خسارتمشاورین دعوای مطالبه خسارتمطالبه خساراتمطالبه خسارات بدنی و دیهمطالبه خسارات حمل و نقلمطالبه خسارات دادرسی و هزینه های دادرسی و حق الوکالهمطالبه خسارات قانونی و قهری و غیر قراردادیمطالبه خسارات قراردادی و ناشی از قراردادمطالبه خسارتمطالبه خسارت از اشخاص و شرکت هامطالبه خسارت از بانک هامطالبه خسارت از بیمه هامطالبه خسارت از سازمان های دولتی و موسسات وابسته به دولتمطالبه خسارت از شرکت های دولتی و خصوصیمطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارتمطالبه غراماتنحوه شکایت و مطالبه خسارتنحوه شکایت و مطالبه دیهنحوه شکایت و مطالبه غرامتنحوه طرح دعوای خسارتنحوه طرح دعوای غرامتهزینه دادرسی مطالبه خسارتهزینه های دادرسی مطالبه خسارتوکالت دادگستری در دعاوی خسارت و غرامتوکلای دعوای خسارتوکیلوکیل دادگستریوکیل دادگستری دعوای مطالبه خسارتوکیل دادگستری دعوای مطالبه دیهوکیل دادگستری دعوای مطالبه غرامتوکیل دعاوی مطالبه خسارتوکیل دعوای خسارتوکیل دعوای خسارت در تهرانوکیل دعوای دیهوکیل دعوای غرامتوکیل دعوای مطالبه خسارتوکیل شکایت از شرکت های بیمهوکیل شکایت از شرکت های دولتی و خصوصیوکیل شکایت از شهرداریوکیل شکایت خسارتوکیل شکایت غرامتوکیل مطالبه خسارت

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *