دعاوی مطالبه خسارات پزشکی از پزشکان و بیمارستان ها

دعاوی مطالبه خسارات و صدمات و اشتباهات پزشکی از پزشکان و بیمارستان ها

مطالبه انواع خسارات پزشکی از پزشکان و بیمارستان ها

دادخواست مطالبه خسارت از پزشک را به کجا ببریم؟

اگر چنانچه مبلغ مورد مطالبه شما در دادخواست مطالبه خسارت از پزشک کمتر از 50 میلیون تومان باشد، حسب مورد شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی و چنانچه مبلغ مذکور یعنی خسارت مورد مطالبه از پزشک بیش از 50 میلیون تومان باشد، دادگاه عمومی حقوقی صالح به رسیدگی و انشا حکم میباشد.

پس مبلغ خواسته خسارت در دادخواست میباشد که مرجع صالح قضایی را در رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت پزشکی، مشخص میکند.

مطالبه دیه از پزشک

مطالبه دیه از پزشک یکی از جرم های کیفری است که بسیای از افراد با آن درگیر هستند که تصمیم گرفته ایم یک مقاله جامع و کامل در مورد این موضوع برای شما عزیزان آماده کنیم.

اولین قدم برای مطالبه دیه از پزشک، مطرح کردن پرونده علیه پزشک خطاکار و طرح شکایت علیه او است. زیرا با مطرح کردن شکایت کیفری علیه پزشک، قادر هستید ثابت کنید که وی مرتکب تقصیر و قصور پزشکی شده است یا خیر و مسئولیتی متوجه او هست یا خیر و یا حد و حدود مسئولیت او چقدر است.

مطالبه دیه از پزشک با طرح دعوا و شکایت کیفری

هنگامیکه شکواییه از پزشک سبب قصور پزشکی مطرح و تقدیم میگردد، دیه بعنوان یک کیفری مالی، یکی از انواع مجازات ها و نتیجه جرم شبه عمدی است که پزشک مرتکب شده است.

بنابراین آنچه که در شکواییه بر علیه دکتر نوشته میشود، مشخص کردن دیه در حق شاکی یا کسی که خسارت دیده است. گرفتن دیه از پزشک در طرح کیفری محتمل بوده و یکی از نمونه های بارز محکومیت پزشک خطاکار میباشد.

نکته: عالی است بدانید مقصود از پرونده کیفری مذکور، همان پرونده ای است که بیمار علیه پزشک تحت عنوان اثبات اشتباه او مطرح مینماید. به عنوان مثل یک پزشک عمومی، شکوائیه اجرا جراحی زیبایی بدون مجوز در مطب فردی اش مطرح و تقدیم میگردد.

مسئولیت مدنی بابت اشتباه پزشکی و صدمات پزشکی

مطابق مواد ۱ الی ۳ قانون مسئولیت مدنی، هرکس بدون مجوز قانونی و بدون پروانه پزشکی و طبابت، به جان یا مال دیگری خسارت و آسیب وارد سازد، به موجب دادخواست مطالبه خسارت از پزشک، وی به جبران خسارت مادی و معنوی محکوم خواهد شد.

مطالبه خسارت پزشکی از اشتباهات پزشکان و بیمارستان ها

انواع مطالبه خسارت از پزشک :

۱) تعیین خسارت وارده بر بیمار در نتیجه رفتار پزشک در قالب دیه یا ارش که تعیین درصد آن توسط کمیسیون نظام پزشکی انجام میشود.

۲) مطالبه مبلغی بیشتر از دیه تعیین شده تحت عنوان هزینه درمان مجدد و رفع عارضه بوجود آمده که در نتیجه اشتباه پزشک میباشد.

مدارک و مستندات مورد نیاز برای دریافت خسارت از بیمه مسئولیت پزشکان

  • اصل رأی دادگاه
  • اصل پرونده بیمارستانی
  • مدارک شناسایی زیان‌دیده
  • کپی برابر اصل شکایت‌نامه بیمار
  • کپی برابر اصل نظریه کمیسیون پزشکی
  • کپی برابر اصل برگه بازجویی
  • کپی برابر اصل شکایت‌نامه وراث قانونی و برگه انحصار وراثت
  • مدت زمان قانونی تشکیل پرونده

وقتی خسارتی رخ می دهد فرد موظف است حداکثر ظرف 5 روز آن را به بیمه اطلاع دهد. و شروع فرایند زمانی است که پزشکان نامه خسارت را از فرد بیمه گزار دریافت نمایند.

مطالبه خسارت از پزشک و اشتباه و صدمات پزشکی چگونه است؟

خسارت دیده در قالب دادخواست حقوقی میتواند دعوای مطالبه خسارت از پزشک را طرح و تقدیم دادگاه صالح(شورای حل اختلاف یا دادگاه عمومی حقوقی) نماید. در انجام این مهم میتوانید پیش از انجام درمان مجدد و یا پس از انجام درمان مجدد تصویر صورت حساب و هزینه ها و مخارج خود را به پیوست دادخواست تقدیم محکمه نمایید.

نکته: خوب است بدانید در روند رسیدگی به پرونده مطالبه خسارت از پزشک کلیه مدارک و پیوست های خواهان و هزینه های مورد ادعای ایشان حسب مورد توسط کارشناس رسمی مربوطه و پزشکی قانونی مورد بررسی و تفحص قرار میگیرد.

طبقه بندی 4 گانه پزشکان در مطالبه خسارت پزشکی

گروه اول : جراحان متخصص زنان و زایمان، جراحان عمومی، متخصصان بیهوشی، ارتوپدی.

گروه دوم : جراحان متخصص قلب، مغز و اعصاب، چشم، ترمیمی و پلاستیک، ارولوژی.

گروه سوم : جراحان متخصص فک و صورت، گوش و حلق و بینی، دندان و لثه، پوست، اطفال و متخصصان پزشکی هسته‌ای.

گروه چهارم : پزشکان متخصص غیر جراح و جراحانی که به دلایلی عمل جراحی انجام نمی‌دهند مانند دندانپزشکان، پزشکان عمومی و متخصصین اندوسکوپی، رادیولوژی، میکروبیولوژی و داروسازی، متخصص آنکولوژی، فیزیوتراپی، فیزیکی و توان‌بخشی، طب اورژانس و طب سنتی.

خسارت‌های خارج از پوشش بیمه مسئولیت پزشکان

مواردی که در زیر قید می شوند جز پرداخت خسارات بیمه محسوب نمی شوند:

اقدامات خارج از تخصص: اگر پزشک عملی یا تجویزی به غیر از حیطه تخصصی خود انجام دهد، در صورت رویداد خسارت بیمه آن را نمی پذیرد.

اقدامات غیر قانونی : هرگونه عمل، مداوا، معالجه ای که صورت می گیرد باید طبق قوانین و ضوابط پزشکی و مقررات جاری کشور باشد در غیر اینصورت غیرقانونی است و شامل بیمه نمی گردد.

جراحی‌های زیبایی: خساراتی که در اثر انجام‌ مداوا، معالجه‌ و یا عمل جراحی‌ به منظور زیبایی صورت گرفته باشد‌.

عدم‌النفع: اگر فرد برای معالجه و سری اقدامات پزشکی موقعیت شغلی خود را از دست دهد، بیمه مسئولیت پزشکان خسارت را برعهده نمی گیرد.

استفاده از مواد مخدر و روان‌گردان : اگر فرد از مواد مخدر یا داروهای خواب آور استفاده کرده باشد و در حین معالجه توسط پزشکان آسیب و صدمه ببیند، تحت پوشش بیمه مسئولیت پزشکان قرار نمی گیرد.

تشعشعات هسته‌ای: تنها زمانی تشعشعات شامل بیمه می شود که برای معالجه و روند درمان بیمار باشد در غیر اینصورت قرار گرفتن فرد در معرض تشعشعات رادیواکتیو و پرتوها، شامل بیمه نمی شود.

بیهوشی خارج از مراکز مجاز : بیهوشی‌هایی که در مکانی به غیر از درمانگاه و بیمارستان باشد.

مراجع صالح برای رسیدگی به شکایت از پزشک:

تخلفات پزشک دارای دو جنبه است یکی جنبه صنفی و دیگری رسیدگی به امور قصور پزشکی.

جنبه صنفی یا انتظامی به آن دسته از مقررات و قوانینی است که برای صنف خاصی در نظر گرفته شده است و در صورت نقض یا عدم رعایت به آن قوانین قابل پیگیری خواهد بود .

تفاوت بین جرم جزایی و خطا انتظامی در این است که جرم هر رفتار اعم از فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است و شخص مسئول ارتکاب است اما خطای انتظامی نقض یا رعایت نکردن مقرراتی است که در صنف مشخص شده است ،از دیگر تفاوت های آن میتوان به دادگاه های صالح آن اشاره کرد که دادگاه های جزایی در احکام خود مجرین را به تحمل مجازات هایی همچون حبس،جزای نقدی،شلاق و غیره محکوم می نمایند

در حالی که مجازات های انتظامی جنبه اداری داشته و نهایتاً به اخراج یا انفصال دایم ختم می شود. اگر پزشکی مقررات صنفی و شرعی حرفه ای شغل خود را رعایت نکرد ،مرجع تشخیص سازمان نظام پزشکی است.

در صورت قصور پزشک که باعث قتل آسیب دیدگی جسمی و روحی و نقض عضو می شود طبق مجازات مندرج در قانون محکوم می شوند که مراجع صالح برای رسیدگی به این قصور دادگاه های عمومی، دا دسرای جرایم پزشکی،شورای حل اختلاف پزشکی سازمان تعزیرات حکومتی اشاره کرد.

الف)دادگاه های عمومی:

جرایمی که در قوانین مدنی یا جزایی که قابلیت پیگیری دارد در صلاحیت این دادگاه است.

ب)دادسرای جرایم پزشکی:

هرگونه قصور یا تقصیر پزشکی که توسط پزشک به بیمارانی که به وی مراجعه میکنند می رساند. در صلاحیت دادسرای جرایم پزشکی است . بیمار دچار قصور ،پرونده خود را به طور کامل همراه شکایت خود به این دادسرا ارسال می کند تا کارشناسان فرایند درمان و مراحلی که توسط پزشک یا کادر درمان صورت گرفته است مورد برسی قرار گیرد و بعد از برسی های صورت گرفته در صورت لزوم پزشک یا کادر درمان احضار می شوند و در صورت رخ ندادن قصوری از جانب پزشک قرار موقوفی تعقیب صادر می کند و اگر شاکی مدارک عامل تری را ارائه دهد با صدور کیفر خواست پرونده به دادگاه ارسال می شود و دادگاه با توجه به پرونده آن را به کارشناس ارجاع می دهد و در صورت عامل شدن دفاعیه هر دو طرف ،اقدام به صدور رای می کند 

ج)شورای حل اختلاف پزشکی:

اگر قصور پزشک به حدی باشد که جز جرایم قابل گذشت قرار گیرد و آسیب نه جبران شدیدی به بیمار رسنده باشد می توانند بدون شکایت به این مرجع اقدام کنند که باید هر دو طرف برای رسیدگی و ارجاع پرونده توافق داشته باشند و مطالبه دیه کم باشد.

د)سازمان تعزیرات حکومتی:

این سازمان به جرایم مثل ایجاد موسسه پزشکی غیر مجاز توسط افراد بدون صلاحیت ،ایجاد موسسه پزشکی توسط متخصصین بدون پروانه ،خودداری بیمارستان ها از پذیرش و ارائه خدمات اولیه لازم به بیماران ارژانسی. این سازمان فقط در صورتی که این افراد بدون پروانه رسمی اقدام نمایند ،در صورتی که افراد متخصص لازم را واجد باشند ولی پروانه رسمی نداشته باشند در صلا حیت دادسرای انتظامی سازمان نظام پزکی قرار میگیرند.

گروه مشاورین حقوقی خسارتی(Khesarati.ir)

مشاوره مالی و حقوقی و وکالت دادگستری در انواع دعاوی مطالبه خسارت و غرامت و دیه

گروه مشاورین حقوقی خسارتی، مجموعه ای متشکل از بهترین مشاوران حقوقی و مالی و وکلای پایه یک دادگستری در تهران میباشند که با بیش از 20 سال سابقه و تجربه تخصصی حرفه ای در انواع دعاوی مطالبه خسارت و غرامت و دیه به مخاطبان مشاوره داده و به صورت صفر تا صد، دعاوی و پرونده های مطالبه خسارت از اشخاص و ارگانها را در مراجع قضایی و اداری پیگیری نموده و به نتیجه مطلوب میرسانند.

خدمات حقوقی ما:

-مشاوره حقوقی و وکالت در دعاوی مطالبه خسارت و غرامت از نهاد ها و سازمان های دولتی

– مشاوره حقوقی و وکالت در دعاوی مطالبه خسارت قراردادی و غیر قراردادی از اشخاص و شرکتها

-مشاوره حقوقی و وکالت در دعاوی مطالبه خسارت و غرامت از انواع شرکتهای بیمه و بیمه نامه های مختلف

-مشاوره حقوقی و وکالت در دعاوی مطالبه خسارت و غرامت پزشکان و بیمارستانها و خسارات پزشکی

-مشاوره حقوقی و وکالت در دعاوی مطالبه خسارت و غرامت و اخذ دیه از انواع خسارات بدنی وارده

-مشاوره حقوقی و وکالت در دعاوی مطالبه خسارت و غرامت بانک ها و شرکت های بورسی

-مشاوره حقوقی و وکالت در دعاوی مطالبه خسارات دادگستری و دادرسی در دعاوی قضایی

-مشاوره حقوقی و وکالت در دعاوی مطالبه خسارات قراردادی قطعی برق و گاز و مخابرات صنایع تولیدی ماده 25

درصورت نیاز به مشاوره حقوقی و کسب اطلاعات بیشتر در مورد پرونده حقوقی خود، با ما تماس بگیرید.

نحوه تماس با ما:

آدرس ما:

 تهران، میدان فاطمی، ابتدای خیابان جویبار، کوچه میرهادی شرقی

شماره موبایل – واتساپ:   

09128421890   (سعید قاسمی)

 09122356369 (محمدرضا عدالتخواه)

آدرس وب سایت:

Khesarati.ir