مطالبه خسارات دادرسی و هزینه های دادرسی و حق الوکاله پرداختی به وکیل از طرف شکایت

دعاوی مطالبه خسارات و هزینه های دادرسی از طرف شکایت

خسارات دادرسی چیست؟

قانون آیین دادرسی مدنی و خسارت دادرسی

مطابق ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در حین رسیدگی به دعوا ، جبران خسارت ناشی از دادرسی را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به او وارد شده یا خواهد شد ، از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید . خوانده نیز می تواند خساراتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده است را از خواهان مطالبه کند .
در قانون تعریف صریحی از خسارات دادرسی وجود ندارد. اما منظور از خسارات دادرسی هزینه هایی است که خواهان یا خوانده برای اقامه دعوا یا دفاع از آن مجبور به پرداخت آن هستند و بدون پرداخت آن ، رسیدگی به دعوا امکانپذیر نخواهد بود . 

مطالبه هزینه ها و خسارات دادرسی توسط خواهان طبق قانون آیین دادرسی مدنی

 خسارت دادرسی

ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی

تعریف قانونی صریحی از خسارت دادرسی وجود ندارد. اما می‎توان گفت منظور از خسارت دادرسی، هزینه‎هایی است که برای اقامه دعوا، خواهان یا خواهان‎ها مجبور به پرداخت آن هستند و بدون پرداخت آن، تعقیب دعوا ممکن نخواهد بود.

لذا حق‎الوکاله وکیل، حق‎الزحمه کارشناس، هزینه تحقیقات محلی و هر هزینه دیگری که مستقیما مربوط به دادرسی بوده و برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت داشته، تحت شمول خسارت دادرسی قرار می‎گیرد. (ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی)

باید دانست که خسارت دادرسی، خسارتی مستقل (مانند خسارت ناشی از اتلاف عین یا منافع مال غیر) نیست بلکه یک خسارت عرضی و به تبع امر دیگر(طرح و تعقیب دعوا در دادگاه) است.

شرایط مطالبه خسارت دادرسی

 میتوان گفت : فردی که حکم به نفع وی صادر شده است می تواند خسارات دادرسی که به وی وارد شده است را درخواست نماید . 
خوانده نیز می تواند خساراتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید .
در صورتی که دعوا به دلیل سازش طرفین خاتمه یابد ، حکمی بابت خسارت پرداخت نخواهد شد .
خسارات ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نمی باشد . 

ارکان مطالبه خسارت دادرسی

برای مطالبه خسارت از وارد کننده زیان، وجود سه عنصر ضرورت دارد: ۱- وجود ضرر؛ ۲- ارتکاب فعل زیان بار؛ ۳- رابطه سببیت بین فعل انجام شده و زیان وارده.

خسارت دادرسی تعریف قانونی صریح از خسارت دادرسی وجود ندارد می توان گفت منظور از خسارت دادرسی، هزینه هایی است که برای اقامه دعوا، خواهان یا خواهانها مجبور به پرداخت آن هستند و بدون پرداخت آن، تعقیب دعوا ممکن نخواهد.

لذا حق الوکاله وکیل، حق الزحمه کارشناس، هزینه تحقیقات محلی و هر هزینه دیگری که مستقیما مربوط به دادرسی بوده و برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت داشته، تحت شمول خسارت دادرسی قرار می گیرد.(ماده۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی)

باید دانست که خسارت دادرسی، خسارتی مستقل (مانند خسارت ناشی از اتلاف عین یا منافع مال غیر) نیست بلکه یک خسارت عرضی و به تبع امر دیگر(طرح و تعقیب دعوا در دادگاه) می باشد.

مطالبه انواع خسارات و هزینه های دادرسی از طرف شکایت

گروه مشاورین حقوقی خسارتی(Khesarati.ir)

مشاوره مالی و حقوقی و وکالت دادگستری در انواع دعاوی مطالبه خسارت و غرامت و دیه

گروه مشاورین حقوقی خسارتی، مجموعه ای متشکل از بهترین مشاوران حقوقی و مالی و وکلای پایه یک دادگستری در تهران میباشند که با بیش از 20 سال سابقه و تجربه تخصصی حرفه ای در انواع دعاوی مطالبه خسارت و غرامت و دیه به مخاطبان مشاوره داده و به صورت صفر تا صد، دعاوی و پرونده های مطالبه خسارت از اشخاص و ارگانها را در مراجع قضایی و اداری پیگیری نموده و به نتیجه مطلوب میرسانند.

خدمات حقوقی ما:

-مشاوره حقوقی و وکالت در دعاوی مطالبه خسارت و غرامت از نهاد ها و سازمان های دولتی

– مشاوره حقوقی و وکالت در دعاوی مطالبه خسارت قراردادی و غیر قراردادی از اشخاص و شرکتها

-مشاوره حقوقی و وکالت در دعاوی مطالبه خسارت و غرامت از انواع شرکتهای بیمه و بیمه نامه های مختلف

-مشاوره حقوقی و وکالت در دعاوی مطالبه خسارت و غرامت پزشکان و بیمارستانها و خسارات پزشکی

-مشاوره حقوقی و وکالت در دعاوی مطالبه خسارت و غرامت و اخذ دیه از انواع خسارات بدنی وارده

-مشاوره حقوقی و وکالت در دعاوی مطالبه خسارت و غرامت بانک ها و شرکت های بورسی

-مشاوره حقوقی و وکالت در دعاوی مطالبه خسارات دادگستری و دادرسی در دعاوی قضایی

-مشاوره حقوقی و وکالت در دعاوی مطالبه خسارات قراردادی قطعی برق و گاز و مخابرات صنایع تولیدی ماده 25

درصورت نیاز به مشاوره حقوقی و کسب اطلاعات بیشتر در مورد پرونده حقوقی خود، با ما تماس بگیرید.

نحوه تماس با ما:

آدرس ما:

 تهران، میدان فاطمی، ابتدای خیابان جویبار، کوچه میرهادی شرقی

شماره موبایل – واتساپ:   

09128421890   (سعید قاسمی)

 09122356369 (محمدرضا عدالتخواه)

آدرس وب سایت:

Khesarati.ir